Administratorem danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa.

Więcej informacji:

Aby się zarejestrować, wypełnij formularz, pola oznaczone * są wymagane

DZIEŃ I

18.11.2019 godz 9:30-10:45

18.11.2019 godz 11:30-13:00

18.11.2019 godz 13:15-14:40

18.11.2019 godz 14:45-16:15

18.11.2019 godz 16:30-17:45
DZIEŃ II

19.11.2019 godz 9:00-10:00

19.11.2019 godz 10:00-11:10

19.11.2019 godz 11:15-12:15

19.11.2019 godz 12:30-13:30

19.11.2019 godz 13:40-14:40

19.11.2019 godz 14:50-15:50
RODO *
Zgoda na wykorzystanie wizerunku *
Akceptacja regulaminu uczestnictwa *