Administratorem danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa.

Więcej informacji:

Aby się zarejestrować, wypełnij formularz, pola oznaczone * są wymagane


terminy zgodnie z programem

planowany termin 18.11.2019 w godz. 9:00-10:50
terminy zgodnie z programem
RODO *
Zgoda na wykorzystanie wizerunku *
Akceptacja regulaminu uczestnictwa *