Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf

I dzień – 18.11.2019

Godzina Nazwa
9.00 – 10.15 Panele dyskusyjne (równoległe)
Nauka dla społeczeństwa
 • Komitetu Nauk Klinicznych PAN
 • połączone panele: Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
 • Komitetu Zdrowia Publicznego PAN
 • Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
 • Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
10.15 – 10.30 Przerwa
10.30 – 11.30 Otwarcie Kongresu
11.30 – 13.00 I Debata plenarna – Ministrów Zdrowia RP
Zdrowie Polaków z perspektywy Ministrów Zdrowia RP
13.00 – 13.15 Przerwa
13.15 – 14.40 II Debata plenarna – ekspertów zarządzania i ekonomiki służby zdrowia
Wpływ ekonomii i gospodarki na zdrowie Polaków
14.40 – 14.45 Przerwa
14.45 – 16.15 III Debata plenarna – rektorów uniwersytetów medycznych i szkół wyższych
Strategie działań uczelni medycznych wobec oczekiwań zdrowotnych Polaków
16.15 – 16.30 Przerwa
16.30 – 17.45 Panele dyskusyjne (równoległe)
 • Panel dyskusyjny
  Nauka i inicjatywy samorządowe w budowaniu świadomości prozdrowotnej młodego pokolenia Polaków
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. I
  Nowe technologie i osiągnięcia w specjalnościach chirurgicznych
 • Panel dyskusyjny
  Promocja zachowań prozdrowotnych Polaków
 • Panel dyskusyjny
  Skuteczność organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz zdrowia Polaków
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. II
  Rozwój nowych terapii w wybranych dziedzinach medycyny

II dzień – 19.11.2019

Godzina Nazwa
8.30 – 9.50 Panele dyskusyjne (równoległe)
 • Panel dyskusyjny
  Zdrowie Polaków – oczekiwania pacjentów
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. III
  Wyzwania w zakresie zdrowia publicznego i środowiskowego
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. IV
  Postępy i wyzwania w diagnostyce i leczeniu nowotworów
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. V
  Postępy i wyzwania w leczeniu chorób serca i naczyń
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. VI
  Wyzwania medycyny wieku rozwojowego
9.50 – 10.00 Przerwa
10.00 – 11.00 IV Debata plenarna –
„Medyczna Racja Stanu – co się udało, co przed nami”
11.00 – 11.15 Przerwa
11.15 – 12.15 Debata oraz panele konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów (równolegle)
 • Debata rektorów i dziekanów wydziałów lekarskich, wydziałów lekarsko-stomatologicznych, wydziałów nauk o zdrowiu i wydziałów pielęgniarskich
  Przygotowanie kadr medycznych w realizacji wyzwań zdrowotnych Polaków
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. VII
  Postępy w leczeniu chorób narządów zmysłów
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. VIII
  Postępy i osiągnięcia w położnictwie, ginekologii i neonatologii
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. IX
  Badanie dobrostanu Polaków – stan obecny, wyzwania
 • Panel dyskusyjny konsultantów krajowych, wojewódzkich, ekspertów – cz. X
  Stomatologia zachowawcza i operacyjna
12.15 – 12.25 Przerwa
12.25 – 13.45 V Debata plenarna – dyrektorów instytutów medycznych
Działania instytutów medycznych wspierające zdrowie Polaków
13.45 – 13.50 Przerwa
13.50 – 14.50 Panele dyskusyjne (równolegle)
 • Rola dziennikarza w kształtowaniu postaw prozdrowotnych
 • Diagnoza doświadczeń pacjentów w kontakcie z placówką medyczną. Case study IPCZD
 • Zdrowie Polaków z perspektywy młodego pokolenia pracowników naukowych i klinicznych
14.50 – 15.00 Przerwa
15.00 – 16.00 VI debata plenarna –
Największe zagrożenia zdrowotne dla naszego społeczeństwa. Podsumowanie programu „Po Pierwsze Zdrowie”