Adres do korespondencji
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn e-mail: kongres@ifps.org.pl
tel. (22) 356 03 89, fax: (22) 356 03 67