I dzień

Godzina Nazwa
9.00 – 10.50 Panele dyskusyjne Komitetów Polskiej Akademii Nauk
Nauka na rzecz zdrowia Polaków
11.00 – 11.30 Otwarcie Kongresu
11.35 – 12.35 Debata plenarna Ministrów Zdrowia
Zdrowie Polaków z perspektywy Ministrów Zdrowia
12.40 – 14.00 Debata Przewodniczących Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP
Zdrowie Polaków – działania ustawodawców
14.00 – 14.15 Przerwa
14.15 – 15.15 Panele dyskusyjne – równoległe
 • Panele dyskusyjne konsultantów krajowych – cz. I –
  Polskie najnowsze osiągnięcia kliniczne w różnych obszarach medycyny
 • Panel dyskusyjny kuratorów oświaty, Prezydentów Miast oraz władz samorządowych
  Budowanie świadomości prozdrowotnej młodego pokolenia Polaków
15.20 – 16.30 Debata plenarna Rektorów Uniwersytetów i Szkół Wyższych
Strategie działań uczelni medycznych wobec oczekiwań zdrowotnych Polaków
16.35 – 17.35 Debata plenarna ekspertów  zarządzania i ekonomiki służby zdrowia
Zdrowie Polaków odzwierciedleniem gospodarki i finansów państwa
17.40 – 18.50 Panele dyskusyjne – równoległe
 • Panele dyskusyjne organizacji pozarządowych
  Skuteczność organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz zdrowia Polaków
 • Panele dyskusyjne towarzystw naukowych
  Działania towarzystw naukowych na rzecz promowania zachowań prozdrowotnych Polaków
 • Panele dyskusyjne przedstawicieli organizacji pacjentów
  Zdrowie Polaków – oczekiwania pacjentów
19.00 – 21.00 Koktajl

II dzień

Godzina Nazwa
8.30 – 9.30 Panele dyskusyjne – równoległe
Panele dyskusyjne konsultantów krajowych cz. I
Polskie najnowsze osiągnięcia kliniczne w różnych obszarach medycyny
9.35 – 11.00 Debata plenarna dyrektorów resortowych instytutów medycznych
Działania instytutów medycznych wspierające zdrowie Polaków
11.05 – 12.15 Debata plenarna dziekanów wydziałów lekarskich, wydziałów lekarsko-stomatologicznych, wydziałów nauk o zdrowiu i wydziałów pielęgniarskich
Przygotowanie kadr medycznych w realizacji wyzwań zdrowotnych Polaków
12.20 – 13.20 Debata plenarna Ministrów Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Zdrowie Polaków a oczekiwania społeczeństwa
13.25 – 13.40 Przerwa
13.45 – 14.35 Społeczna debata plenarna
Fakty i zachowania społeczne
14.40 – 15.40 Debata plenarna przedstawicieli mediów
Zdrowie Polaków z perspektywy mediów
15.45 – 16.45 Panele dyskusyjne – równoległe
 • Panele dyskusyjne konsultantów krajowych cz. II
  Polskie najnowsze osiągnięcia kliniczne w różnych obszarach medycyny
 • Panel dyskusyjny Etyka w medycynie
16.50 – 17.50 Panele dyskusyjne młodych naukowców i studentów
Zdrowie Polaków wyzwaniem dla młodych naukowców i studentów z kół naukowych