PAKIETY DLA PARTNERÓW KONGRESU

Pakiet standard:

 • Tytuł Partnera kongresu
 • Powierzchnia wystawiennicza 4 m2 w miejscu wskazanym przez Organizatora
 • Logo firmy w drukowanym programie kongresu (logotypy zamieszczane są w kolejności alfabetycznej)
 • Logo firmy na stronie internetowej kongresu wraz z linkiem do strony internetowej Partnera (logotypy zamieszczane są w kolejności alfabetycznej)
 • Logo firmy na rollupach kongresu

  Cena pakietu: 7 000,00 PLN netto

Pakiet brązowy:

 • Tytuł Brązowego Partnera kongresu
 • Powierzchnia wystawiennicza 8 m2 (decyduje kolejność zgłoszeń) w miejscu wskazanym przez Organizatora
 • Wyróżnione Logo firmy w drukowanym programie kongresu
 • Wyróżnione Logo firmy na stronie internetowej kongresu wraz z linkiem do strony internetowej Partnera
 • Wyróżnione Logo firmy na rollupach kongresu
 • Reklama w czasopiśmie Słyszę http://slysze.inz.waw.pl/ (1 emisja, 1 cała strona, kolor)
 • Udział panelisty w jednym z paneli kongresu
 • Insert materiałów reklamowych do teczek konferencyjnych (1 szt, np. ulotka, długopis, notes, smycz)

  Cena pakietu: 14 000,00 PLN netto

Pakiet srebrny:

 • Tytuł Srebrnego Partnera kongresu
 • Powierzchnia wystawiennicza 10 m2 (decyduje kolejność zgłoszeń) w miejscu wskazanym przez Organizatora
 • Wyróżnione Logo firmy w drukowanym programie kongresu
 • Wyróżnione Logo firmy na stronie internetowej kongresu wraz z linkiem do strony internetowej Partnera
 • Wyróżnione Logo firmy na rollupach kongresu
 • Reklama w programie kongresu (1 pełna strona, kolor)
 • Reklama w czasopiśmie Słyszę http://slysze.inz.waw.pl/ (1 emisja, 1 cała strona, kolor)
 • Insert materiałów reklamowych do teczek konferencyjnych (1 szt, np. ulotka, długopis, notes, smycz)
 • Udział panelistów w trzech panelach dyskusyjnych kongresu (po jednym paneliście/panel dyskusyjny)
 • Własny panel dyskusyjny w trakcie trwania kongresu (30 minut)

  Cena pakietu: 29 000,00 PLN netto

Pakiet złoty:

 • Tytuł Złotego Partnera kongresu
 • Powierzchnia wystawiennicza 12 m2 (decyduje kolejność zgłoszeń) w miejscu wskazanym przez Organizatora
 • Wyróżnione Logo firmy w drukowanym programie kongresu
 • Wyróżnione Logo firmy na stronie internetowej kongresu wraz z linkiem do strony internetowej Partnera
 • Wyróżnione Logo firmy na rollupach kongresu
 • Roll up w foyer kongresu (szerokość max 1 m, wysokość 2m) w miejscu wskazanym przez organizatora
 • Reklama w programie kongresu (1 pełna strona, kolor)
 • Reklama w czasopiśmie Słyszę http://slysze.inz.waw.pl/ (1 emisja, 1 cała strona, kolor)
 • Insert materiałów reklamowych do teczek konferencyjnych (1 szt., np. ulotka, długopis, notes, smycz)
 • Udział panelistów w pięciu panelach dyskusyjnych kongresu (po jednym paneliście/panel dyskusyjny)
 • Własny panel dyskusyjny w trakcie trwania kongresu (1 godzina)

  Cena pakietu: 40 000,00 PLN netto

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.10.2019 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w pakietach.