Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf

Dr hab. n. społ. Paweł Kowal, prof. ISP PAN

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Politolog, historyk i muzealnik, publicysta, doktor habilitowany. Jest profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz adiunktem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, współpracował przy tworzeniu innych projektów muzealnych, ostatnio Muzeum Stanisława Vincenza w Krzyworówni. W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, od 2006 do 2007 roku sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Redaktor naczelny Spraw Międzynarodowych i zastępca redaktora Warsaw East European Reviev. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Stały felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego” oraz miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”. Od lat angażuje się w działania na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce, współpracuje z Polską Unią Onkologii, współorganizuje wydarzenia publiczne i debaty dotyczące problematyki zdrowotnej, współtworzy społeczny think tank „Medyczna Racja Stanu”.