Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. IK

Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie