Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. IK

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie