Prof. dr hab. n. med Teresa Dorota Jackowska

Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrii w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki

Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrii w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki. W uznaniu za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka posiada odznakę honorową dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz licznymi nagrodami naukowymi oraz dydaktyczno-wychowawczymi Ministra Zdrowia, Rektora Akademii Medycznej, Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przez Polski Towarzystwo Pediatryczne została nagrodzona Medalem Honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Oskarem Polskiej Pediatrii. Od 2003 roku jest przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii, członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, członkiem Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów przy Ministrze Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Komisji Egzaminacyjnych egzaminu z pediatrii. W 2019 znalazła się w grupie „100 wpływowych osób w medycynie”.