Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf

Prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. W 1991 roku obronił doktorat na temat: „Kostnienie chrząstki tarczowatej krtani u człowieka”. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z tematu „Optymalizacja zastosowania operacji częściowego usunięcia krtani z powodu raka o pierwotnej lokalizacji w piętrze nadgłośniowym”. Od roku 2010 profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Od roku 2016 profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1981–1993 pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej AM w Krakowie. Od 1985 roku pracuje w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Krakowie, a obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 prodziekan ds. organizacyjnych i kształcenia klinicznego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor 175 prac naukowych, głównie na temat anatomii głowy i szyi, onkologii, rynologii oraz zaburzeń połykania. Autor i współautor 240 wystąpień na krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach. W latach 1998–2000 był sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, a w latach 1994–2006 skarbnikiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Od roku 2010 do 2014 był przewodniczącym Oddziału Małopolskiego PTORLChGiS. W latach 2008-2012 był przewodniczącym Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego Zarządu Głównego PTORLChGiS, a od latach roku 2012 do 2014 przewodniczącym Komisji ds. Członków Honorowych ZG PTORLChGiS. W latach 2013-2017 przewodniczył Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej PTORLChGiS. Od roku 2011 do 2015 reprezentował Polskę we władzach Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego. Od roku 2017 jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.