Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii UM w Łodzi

W 1980 roku ukończył z wyróżnieniem Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Następnie uzyskał kolejno specjalizacje: w roku 1984 - I stopnia z zakresu otolaryngologii, w roku 1987 - II stopnia z otolaryngologii, w roku 2000 tytuł specjalisty medycyny sportowej, w 2002 tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej, a w 2005 tytuł specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1984 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych w 1996, natomiast tytuł profesora w 2001 r. W latach 2002-2008 pełnił stanowisko Dziekana Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a od roku 2003 kieruje Kliniką Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii oraz II Katedrą Otolaryngologii tegoż Uniwersytetu. Od 2012 roku jest Dziekanem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego (wybrany ponownie na kadencję 2016-2020). Doskonały dydaktyk o dużym doświadczeniu, uczestniczący w licznych krajowych (154) i zagranicznych (46) konferencjach, na których wygłosił 571 doniesień naukowych. Charyzmatyczny długoletni Dziekan i Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada bogaty dorobek naukowy, na który składa się 429 publikacji naukowych. Promotor 35 doktoratów, 101 prac magisterskich, 12 dyplomowych oraz redaktor 12 książek i autor 12 rozdziałów.