Prof. dr hab. n. hum. Józefa Hrynkiewicz

Przewodnicząca Rady do Spraw Polityki Senioralnej