Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf

Prof. dr hab. n. med. Michał Cezary Myśliwiec

Kierownik Katedry Nauk Klinicznych w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości, Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

Urodził się 6.08.1943r. Profesor zwyczajny i Kierownik Katedry Nauk Klinicznych w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz profesor w I Klinice Nefrologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych, obecnie wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości. Specjalizacje: choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna, hipertensjologia. Twórca Kliniki Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku i białostockiej szkoły nefrologicznej (15 habilitacji, w tym 8 profesorów, 4 kierowników klinik nefrologicznych, 5 kierowników stacji dializ) i współtwórca Ośrodka Transplantacji Nerek w Białymstoku. Były dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Opublikował ponad 900 prac naukowych, z czego prawie połowę w czasopismach zagranicznych (Impact Factor ponad 500, prawie 3000 cytowań, wskaźnik Hirscha 30). Współtwórca Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i Polskiej Unii Transplantacyjnej. Były członek Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia i Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.Były regionalny konsultant ds. chorób wewnętrznych i wojewódzki ds. nefrologii. Był członkiem komitetów redakcyjnych 10 polskich i 3 zagranicznych czasopism, w tym "Nephrology, Dialysis and Transplantation" – IF 3.5. Redaktor i współredaktor 5 podręczników oraz Wielkiej Interny i Kardionefrologii. Autor ponad 60 rozdziałów w różnych podręcznikach. Główny organizator ponad 50 konferencji naukowych. Były przewodniczący Zespołu ds. Problemów Wieku Podeszłego Polskiej Akademii Nauk, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych ( 2 kadencje), członek Fellow of European Renal Association. Stypendia zagraniczne: Instytut Mario Negri we Włoszech (dwukrotnie), Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy. Od 2014 roku członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Miał wykłady zagraniczne w Erfurcie, Berlinie, Mediolanie, Hannowerze, Pradze, Dreznie, Istambule i Busan (Korea Płd). Był również wykładowcą na międzynarodowym kursie nefrologicznym organizowanym przez Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne w 2004r w Pradze. Otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności im. Browicza, 14 razy nagrodę Ministra Zdrowia oraz 15 razy nagrodę Rektora. Żonaty, 3 dzieci, 9 wnuków.