Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf

Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

Lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (I i II stopnia) i kardiologii, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016-2020, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed. Z macierzystą Uczelnią związany od początku kariery zawodowej – od 2000 r. jako asystent w I Klinice Chorób Serca, a następnie adiunkt. W 2010 r. powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego GUMed. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, a w latach 2009-2013 był pełnomocnikiem rektora GUMed ds. budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. Był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego w I Katedrze i Klinice Kardiologii, dwukrotnie uhonorowanego nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego koła studenckiego Trójmiasta. Studia medyczne ukończył w 1996 r. w ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracę doktorską pt. Rola polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna-aldosteron, przedsionkowego peptydu natriuretycznego oraz glikoprotein płytkowych w chorobie niedokrwiennej serca obronił w 2000 r. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w specjalności kardiologia uzyskał w 2006 r. na podstawie rozprawy Wewnątrznaczyniowy transfer genów do ściany tętnicy szyjnej królika przy pomocy wirusów zapalnych związanych z adenowirusami i wektorów adenowirusowych. W uznaniu bogatego dorobku naukowego w 2016 r. uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Odbył staże zagraniczne, w tym jako stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w Thorax Center w Rotterdamie oraz w Departament of Molecular Medicine, A. I. Virtanen Institute, University of Kuopio w Finlandii, gdzie zdobywał wiedzę na temat terapii genowej w układzie sercowo-naczyniowym. Główne zainteresowania kliniczne i naukowe prof. Marcina Gruchały to: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań oraz hipercholesterolemia rodzinna. Były członek zarządu Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureat prestiżowego konkursu „Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia” w kategorii „Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa”.