Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

Kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji