Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

Kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji