Filip Nowak

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji działającej przy Agencji Ochrony Technologii Medycznej i Taryfikacji

Socjolog i menedżer ochrony zdrowia. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2002 r. zajmuje się zarządzaniem w ochronie zdrowia. Był zarówno dyrektorem placówek medycznych, jak i Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie. Od 2014 r. jest dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie prowadzi aktywną działalność w systemu ochrony zdrowia. Jest m.in. Członkiem założyciel Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji działającej przy Agencji Ochrony Technologii Medycznej i Taryfikacji.