Dr hab. n. med. Robert Pudlo

Pracownik naukowy Katedry Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant w dziedzinie psychiatrii Śląskiego Centrum Chorób Serca, przewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ubiegłej kadencji, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, w latach 2011-2018 konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii województwa śląskiego. Autor lub współautor ponad 150 pełnotekstowych publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe Profesora Pudlo obejmują głównie psychiatrię konsultacyjną i psychiatrię sądową.